Jaké je doplout po Dunaji z Bratislavy do Černého moře na nafukovacím člunu?